Coronamaatregelen per ma. 27 sept. 2021 

Onlangs zijn er landelijke versoepelingen op de coronamaatregelen aangekondigd. Hoewel versoepelingen uitstralen dat het goed gaat, is er ook nog zorg. We hebben op De Plataan de afgelopen weken meerdere malen te maken gehad met de gevolgen van coronabesmettingen. We zullen daarom niet meteen alle maatregelen loslaten. Dat hoeft ook niet. Veel mag, niet alles moet. Ook willen we voorkomen versoepelingen telkens weer te moeten terugdraaien. In overleg met de MR hebben we dan ook besloten stapje voor stapje te versoepelen. 

Wijzigingen:
Per maandag 27 september wijzigt ons beleid op de volgende punten:

We hanteren de reguliere schooltijden, 8:30 – 14:00 uur voor alle leerlingen. De deur gaat open om 8:20 uur, zodat de leerlingen om 8:25 uur in de klas zijn. 
Om 8:30 uur begint de les. 

Ouders en externen zijn weer welkom op het schoolplein.

De 1,5 m. – afstandsregel vervalt als regel. We vragen iedereen er wel gehoor aan te geven als ‘de ander’ afstand wil houden. Laten we discussies hierover voorkomen.

Ouders en externen zijn, individueel en in een kleine groepen, zijn weer welkom in de school. 
Dit blijft op afspraak. U kunt mailen naar de leerkracht of bellen naar school om een afspraak te maken. Afspraken vinden alleen plaats als alle gesprekpartners de gezondheidscheck goed hebben doorlopen. 

Er is (vooralsnog) geen sprake meer van groepsquarantaine bij een besmetting onder de leerlingen of personeel. Bij een eventuele besmetting bepaalt de GGD wie er in quarantaine moet. Dit zou in theorie alsnog een hele groep kunnen zijn, maar dat is niet meer vanzelfsprekend.

(Ook) alle andere regels en afspraken blijven ongewijzigd.

Beslisboom (wanneer moet uw kind thuisblijven?)
Met behulp van de zogenoemde 'beslisboom 0 jaar t/m groep 8' kunt u zelf kijken of uw kind naar school mag. Twijfelt u? Belt u dan naar school. 
Ons team is verantwoordelijk voor de gezondheid van alle leerlingen en collega's. Indien nodig wordt u gevraagd uw kind op te halen. Het besluit van de school is hierin leidend.

U vindt de meest recente versie van de beslisboom op: https://www.boink.info/beslisboom