De beslisboom

De nieuwe beslisboom

Inleiding
Op 20 oktober ’20 is er een nieuw protocol bekend gemaakt. Dit protocol is besproken binnen het pedagogisch team. Aanvullend op het protocol hebben wij de volgende besluiten genomen voor De Plataan.

Besluiten Plataan

· Het personeel van De Plataan werkt na schooltijd zoveel mogelijk thuis en zijn dus niet meer aanwezig op school;
· Afspraken en overleggen moeten gepland worden voor vertrek uit de school en/of zodra het      team thuis is;
· Gesprekken worden na afspraak online gevoerd en bij voorkeur in Teams;
· Specialisten werken tijdens hun specialistenuren waar mogelijk thuis;

Aanvullende informatie