Groeien...
... doen we samen!
Groeien doen we samen

Welkom bij De Plataan, een moderne en professionele basisschool in Velsen-Noord. Een bijzondere school, want onze leerlingen komen uit verschillende culturen. Daardoor leren ze al vroeg dat niet iedereen hetzelfde denkt. Respect voor medeleerlingen en voor andere culturen vinden we op De Plataan heel belangrijk. Want een school is eigenlijk een kleine samenleving, waarin we kinderen voorbereiden op de grote samenleving. Op De Plataan leren we ze om volwaardig en sterk in die samenleving te staan. We bieden een veilige leeromgeving waar kinderen graag naar toe komen om te leren. Ook uw kind heten wij van harte welkom. 

Benjamin Pel & Ilona Zijlstra
directie basisschool De Plataan


Missie De Plataan in beeld
Onderwijsbehoeften Centraal
Gericht op groei en ontwikkeling
Vanuit vertrouwen en in verbinding
Brede doelen
Met en voor elkaar!
Missie De Plataan


Contact

Tel. (8:00 - 15:30 uur):
0251 224074

Mail:
administratie
@deplataanvelsen.nl

Goed gestart! | Nieuwsbrief 2

Beste ouders, verzorgers,

Wat is het fijn om de leerlingen en u als ouders weer te ontmoeten! Met veel enthousiasme zijn we maandag weer gestart! Deze eerste periode ontvangt u wat vaker informatie vanuit de school. In bijgevoegde nieuwsbrief leest u aanvullende informatie op de vorige brief en enkele onderwerpen in de herhaling.

Met vriendelijke groeten,

Ilona Zijlstra & Benjamin Pel
Directie De Plataan

20220830 Nieuwsbrief 2
Welkom terug - Nieuwsbrief 1

Beste ouders/verzorgers,

Namens het hele team van De Plataan heten we alle leerlingen en alle ouders hartelijk welkom terug! We hopen dat u een mooie zomer gehad heeft. Aan het weer zal het niet hebben gelegen.

De afgelopen week (weken) is het team hard aan het werk geweest om alles klaar te zetten en zich voor te bereiden op de komst van de leerlingen. We hebben er veel zin in de leerlingen maandag weer in de school te ontvangen! 

In de bijgevoegde nieuwsbrief leest u een aantal belangrijke zaken waarvoor we uw aandacht vragen.

We wensen alle leerlingen, u als ouders, natuurlijk ook de samenwerkingspartners en eigen teamleden een heel mooi schooljaar toe!

Met vriendelijke groeten,

Ilona Zijlstra & Benjamin Pel
Directie De Plataan

20220826 Nieuwsbrief 1
Hieronder leest u een selectie van de berichten uit onze Klasbord Ouderapp. Ouders van leerlingen van De Plataan lezen, via de app (of online omgeving) alle berichten die bedoeld zijn voor de groep van hun kind(eren)!