Groeien...
... doen we samen!
Groeien doen we samen

Welkom bij De Plataan, een moderne en professionele basisschool in Velsen-Noord. Een bijzondere school, want onze leerlingen komen uit verschillende culturen. Daardoor leren ze al vroeg dat niet iedereen hetzelfde denkt. Respect voor medeleerlingen en voor andere culturen vinden we op De Plataan heel belangrijk. Want een school is eigenlijk een kleine samenleving, waarin we kinderen voorbereiden op de grote samenleving. Op De Plataan leren we ze om volwaardig en sterk in die samenleving te staan. We bieden een veilige leeromgeving waar kinderen graag naar toe komen om te leren. Ook uw kind heten wij van harte welkom. 

Benjamin Pel & Ilona Zijlstra
directie basisschool De Plataan


Missie De Plataan in beeld
Onderwijsbehoeften Centraal
Gericht op groei en ontwikkeling
Vanuit vertrouwen en in verbinding
Brede doelen
Met en voor elkaar!
Missie De Plataan


Contact

Tel. (8:00 - 15:30 uur):
0251 224074

Mail:
administratie
@deplataanvelsen.nl

Vakanties en vrije dagen 2022-2023 - compleet!

Beste ouders/verzorgers,

De vakanties voor volgend schooljaar waren al enige tijd bekend. Het rooster moest nog worden aangevuld met de studiedagen en andere vrije dagen voor leerlingen.
Het complete overzicht is te vinden op onze website:

https://www.deplataanvelsen.nl/Kalender/Vakanties-en-vrije-dagen-22-23

De data zijn ook te vinden in de kalender in Klasbord!

Namens het team,
Met vriendelijke groet,
Benjamin Pel.

Fijne vakantie!

Beste leerlingen en ouders van De Plataan,


Vanmiddag begint de meivakantie. Vanzelfsprekend is de school gesloten en zijn we dan ook niet bereikbaar. School begint weer op maandag 9 mei.


Het team van De Plataan wenst iedereen een heel fijne vakantie toe!


Een hartelijke groet van het hele team!


Hieronder leest u een selectie van de berichten uit onze Klasbord Ouderapp. Ouders van leerlingen van De Plataan lezen, via de app (of online omgeving) alle berichten die bedoeld zijn voor de groep van hun kind(eren)!