Nieuwe ouders

We verwelkomen u en uw kind graag op De Plataan en hopen dat deze website aanleiding geeft om ons eens te bezoeken en kennis te komen maken. De keuze voor een basisschool is belangrijk want uw kind zal er 8 jaar onderwijs krijgen. Daarom nemen we graag even de tijd voor een rondleiding en een gesprek.

Kind aanmelden

U kunt uw zoon of dochter het hele jaar bij ons aanmelden. Om overzicht te houden op het aantal leerlingen, adviseren wij u uw kind aan te melden als het ongeveer 3 jaar oud is. Let op: Als uw kind naar peuterspeelzaal De Vlinder gaat, betekent dat niet dat uw kind ook automatisch naar De Plataan doorstroomt. U moet uw kind dus zelf aanmelden bij De Plataan.
Voor een rondleiding op school of een afspraak voor het aanmelden kunt u ons bellen op 0251 224074. U kunt ook via het tabblad Contact een e-mailformulier invullen en naar ons toesturen. Wij verzoeken u onderstaande zaken in uw e-mail te vermelden:

Naam en geboortedatum van uw kind, naam ouder(s), uw telefoonnummer


We vragen u bij inschrijving een kopie mee te nemen waarop het burgerservicenummer (BSN) van uw zoon of dochter officieel geregistreerd staat. Ongeveer een maand voordat uw kind vier jaar wordt, neemt de groepsleerkracht, bij wie uw kind in de groep komt, contact met u op om een paar ‘wenafspraken’ te maken. Nieuwe kleuters kunnen enkele dagdelen komen wennen. Dat kan vanaf de leeftijd van drie jaar en tien maanden.

Zodra uw kind 4 jaar is, gaat het echt beginnen en is hij/zij de hele week welkom op onze school. Wordt uw kind in december 4, dan start voor hem of haar de school in januari. Dat doen we vanwege Sinterklaas en Kerstmis wat voor kinderen toch al een spannende tijd is. Kinderen die in juni of juli vier jaar worden starten na de zomervakantie. Deze kinderen nodigen we uit voor de ‘wenochtend’ die voor de zomervakantie gehouden wordt. We weten zeker dat uw kind een fijne basisschooltijd zal hebben op De Plataan.