Klasbord OuderApp

Klasbord Ouderapp is ons belangrijkste communicatiemiddel. Klasbord maakt de communicatie tussen school en ouders eenvoudig en overzichtelijk. Via de interactieve tijdlijn en de (groeps)kalender bent u altijd op de hoogte van actualiteiten van de groep(en) van uw kind(eren). En dat in een modern jasje. De app ziet er prachtig uit!

De app draait op smartphones en tablets en is gratis verkrijgbaar in de Apple AppStore en Google PlayStore. Heeft u geen smartphone? Dan kunt u ook via internet het ouderportaal benaderen.

Meer informatie en ondersteuning is te vinden op de website van de ontwikkelaar:

Veelgestelde vraag: Hoe kan ik opnieuw inloggen?
Bij het in gebruik nemen van de app maakt u met uw eigen mailadres en een zelf gekozen wachtwoord een ouder-account aan. Of, dat heeft u destijds gedaan. Van de school krijgt u koppelcodes, om uw kind(eren) aan uw account te koppelen. 
Bent u uw wachtwoord vergeten? Vul dan het mailadres in waarmee u uw account heeft aangemaakt, en klik op 'wachtwoord vergeten'. Volg hierna de instructies die u per mail ontvangt. 

Veelgestelde vraag: De app werkt niet meer goed, wat nu?
Zoals bij meer apps of programma's kan het vaak helpen om een app opnieuw te installeren. Dus, zorg dat je de eigen (ouder)inlog weet, verwijder de app en installeer deze opnieuw!  De 'schoolcode' van De Plataan is 'deplataanvelsen'.

Veelgestelde vraag: Ik heb geen werkende telefoon (meer), hoe krijg ik de berichten?
De functies van de app zijn ook via een webbrowser te gebruiken. U kunt via een website het ouderportaal online gebruiken: http://ouderapp.klasbord.nl