Informeren van gescheiden ouders

Scholen zijn verplicht om te rapporteren over de leervorderingen van leerlingen aan hun ouders, voogden of verzorgers. Na een scheiding worden beide ouders gelijkelijk behandeld door de school. De school neemt hiermee een neutrale positie in en handelt op basis van het protocol ‘Informeren gescheiden ouders’. Uitgangspunt van de school is dat de informatie zoveel mogelijk aan beide ouders op hetzelfde moment gegeven wordt, bijvoorbeeld tijdens informatieavonden en rapportgesprekken. Beide ouders worden uitgenodigd en de school gaat ervan uit dat beide ouders gezamenlijk bij de gesprekken aanwezig zijn. Wanneer dit niet mogelijk of wenselijk is, verwacht de school dat de ene ouder de andere ouder informeert over de ontwikkeling en vorderingen van hun kind. Alleen in uitzonderlijke gevallen informeert de school, op aanvraag, beide ouders afzonderlijk. 

Wanneer ouders twee exemplaren van een rapport, schoolgids of ander document willen ontvangen, kunnen zij dit schriftelijk aanvragen bij de leerkracht of de directie. Algemene informatie is te verkrijgen via de website, de nieuwsbrief en de schoolgids. Van ouders wordt verwacht dat zij de school schriftelijk op de hoogte brengen van een echtscheiding. Ouders kunnen hierbij aangeven wie de eerstverantwoordelijke ouder wordt, waar het kind woont, hoe de omgang geregeld is en wie het eerste aanspreekpunt is in geval van ziekte. 

Zie voor meer informatie de pagina 'Fedra'.
Of klik hier om direct het beleidsstuk te lezen dat voor alle Fedrascholen geldt.