Verzuim van lessen

Afspraken met de tandarts, dokter, ziekenhuis, orthodontist, etc. moeten zo veel mogelijk buiten de lesuren worden gemaakt. Er dient minimaal 1 dag van tevoren een absentiebriefje te worden ingeleverd bij de leerkracht, voorzien van een handtekening van ouders. De absentiebriefjes zijn verkrijgbaar bij de leerkracht of bij de administratie op de eerste verdieping.