Urennorm en marge

Basisscholen in Nederland hebben als norm dat er minimaal 940 uur per schooljaar les wordt gegeven. De scholen van Fedra, waaronder De Plataan, hanteren dezelfde minimumnorm. Wij vinden het belangrijk dat we deze uren 'halen', en hebben daarom in ons rooster een 'veilige marge' ingebouwd. 

We hebben dit jaar 947,5 uur onderwijstijd ingeroosterd (exclusief bijv. de langere dag bij een schoolreisje). We hebben hiermee min. 7,5 uur marge om calamiteiten op te vangen.

N.b.
- Hoewel we ernaar streven dat álle leerjaren de minimumnorm halen, én we een veilige marge inbouwen, kunnen we niet 100% uitsluiten dat door overmacht, i.v.m. het landelijke personeelstekort in het onderwijs, de minimumnorm in een bepaalde groep in een bepaald jaar niet wordt gehaald. 
- De marge is niet in te ruilen voor extra vrije dagen. De leerplichtwet/verlofregels gelden ook voor deze uren.