Sporten 

Op De Plataan wordt veel aandacht gegeven aan bewegen en sporten. Alle kinderen krijgen gymles van een vakdocent. Jaarlijks worden er verschillende activiteiten georganiseerd waarin kinderen worden gestimuleerd om te bewegen. Bijvoorbeeld de sportdag, daily mile, thema voeding en bewegen. Naast beweging op school is er ook gelegenheid om na schooltijd te sporten. Dit aanbod wordt georganiseerd in samenwerking met SportSupport.