Tussenschoolse opvang (TSO)


Onze school kent een continurooster, alle schooldagen zijn de schooltijden van 8:30 uur tot 14:00 uur. Dat betekent dat alle leerlingen vijf dagen per week tussen de middag op school blijven. Zij lunchen in de klas en er is tijd om buiten te spelen.

Tijdens de pauze worden de kinderen een half uur begeleid door medewerkers van Kinderstralen. De Plataan betaalt een belangrijk deel van de kosten voor de opvang in de pauze. Wij vragen daarnaast een vrijwillige bijdrage aan de ouders, zodat er meer geld beschikbaar blijft voor het onderwijs. De vrijwillige bijdrage pauzevervanging (PV) is vastgesteld op € 50,00 per kind per jaar. Aan de ouders van de kinderen die vanaf januari instromen, wordt een bijdrage van € 25,00 gevraagd. In overleg met de directie is gespreide betaling mogelijk.

Zonder uw bijdrage zal de school de PV uit eigen middelen moeten bekostigen. Dit betekent dat er minder geld overblijft voor het onderwijs. Uw bijdrage maakt dus zeker een verschil.