Personeel

Op De Plataan hebben we 17 groepen, waarvan 5 kleutergroepen. Alle leerjaren daarboven hebben twee groepen. De kinderen en leerkrachten worden ondersteund door 4 onderwijsassistenten, 1 zorgcoördinator en 3 vakleerkrachten bewegingsonderwijs. Een administratieve kracht, een conciërge, een facilitair medewerker en de directie maken het team compleet.

In het team van leerkrachten zijn een aantal specialistische leerkrachten:
taalspecialist, specialist Kanjertraining, specialist Jonge Kind, rekenspecialist en bouwleiders.