VVE Thuis

Onze school biedt voor- en vroegschoolse educatie aan. We werken samen met de peuteropvang/het kinderdagverblijf in het gebouw van de school, peutercentrum De Vlinder.

VVE Thuis is een programma voor ouders met kinderen van 3 tot 6 jaar die deelnemen aan Voor- en Vroegschoolse Educatie. Bij ons op school bieden wij VVE thuis bijeenkomsten aan. De bijeenkomsten worden gegeven door een gespecialiseerde leerkracht. In de VVE Thuis bijeenkomsten worden er verschillende thema’s besproken. Bij ieder thema op school is er een themaboekje met activiteiten die de ouders thuis met hun kind kunnen doen. Per thema wordt een ouderbijeenkomst georganiseerd.

Tijdens de bijeenkomsten nemen wij ook altijd de activiteiten door met de ouders en is er ruimte om met elkaar in gesprek te gaan.