Hoofd

De Plataan biedt haar leerlingen onderwijs in de basisvaardigheden lezen, rekenen en schrijven. Een belangrijke basis voor een brede ontwikkeling. Door instructie en verwerking aan te passen op dat wat kinderen nodig hebben, kunnen wij kinderen op verschillende niveaus begeleiden in een groep. Wij helpen kinderen om het beste uit zichzelf te halen. Kinderen die meer uitdaging in leerstof aan kunnen, bieden wij extra lesstof, een uitdaging om dieper na te denken. Kinderen die meer moeite hebben met leren, geven wij extra instructie.

Hart

Op De Plataan vinden wij het belangrijk dat kinderen zich kunnen ontwikkelen in een veilig klimaat. Wij werken volgens de methode Kanjertraining. Met instemming van ouders en leerkrachten onderschrijven wij deze gezamenlijke uitgangspunten. Meer informatie over de Kanjertraining? 
Kanjertraining

Handen

Leren doe je niet alleen met je hoofd. Het leren wordt op De Plataan ondersteund door beweging. Het team van De Plataan maakt gebruik van de kennis die zij hebben over bewegend leren, Breinleren, coöperatief leren, enzovoort. Binnen het rooster is er met regelmaat gelegenheid tot ontspanning en beweging. Beweging vinden wij belangrijk, wij zien leren als een activiteit waarbij je zoveel mogelijk je hele lichaam gebruikt. Bijvoorbeeld door bewegingsspelletjes tijdens de rekenles. Wij geloven in betekenisvol leren, dat kinderen meer betrokken zijn bij leren als zij dit ook kunnen toepassen in de praktijk. Bijvoorbeeld in thema’s waar kinderen naast basisvaardigheden ook de wereld om hen heen verkennen.