ICT 

Op De Plataan leren leerlingen met behulp van digitale middelen om te gaan. Lesstof, presentaties, extra uitdaging of juist herhaling kan geboden worden met tablets of Chromebooks. Deze middelen worden ingezet waar nodig of waar dit kan en iets extra’s kan bieden.

Vanaf het schooljaar 20-21 is er voor iedere leerling in groep 3 t/m 8 een Chromebook beschikbaar.